Personregister

Efternamnsregister

Ortsregister

Länkar till andra som forskar om samma person:

Forskar du i samma släkt? Skicka mig då gärna ett email, eskilfredriksson at gmail.com, eller lämna ett meddelande.

 

Aron Wahlgren

1853-1930

 

Född 5 september 1853 i Spiksmedjan, Böcksholm, Drev (G). [1] Son till Gustaf Wahlgren och Kajsa Lisa Jonsdotter. Döpt 7 december 1848 i Drev (G). [1] Döpt 7 september 1853 i Drev (G). [1] Faddrar: Dräng Gustaf Johansson i Drev, Drev (G). Dräng Johan Johansson i Böcksholm, Drev (G). Hustru Anna Lisa Carlsdotter i Böcksholm, Drev (G). Piga Lovisa Ulrica Bonnevier i Böcksholm, Drev (G).
 

Syskon:

Johan Peter Wahlgren. Född 15 oktober 1831 i Ry järnbruk, Göteryd (G). [24]
Död 15 mars 1891 i Klafreströms bruk, Klavreström, Nottebäck (G). [25]

Adam Wahlgren. Född 23 december 1839 i Knipsmedjan, Sävsjö, Lenhovda (G). [28]

Död 27 maj 1844 i Kaggetorps bruk, Kaggetorp, Ålem (H). [29]

Johanna Christina Wahlgren. Född 9 februari 1842 i Stenfors järnbruk, Stenfors, Tingsås (G). [30]

Död 19 juli 1843 i Stenfors järnbruk, Stenfors, Tingsås (G). [31] 

Karl Gustaf Wahlgren. Född 10 mars 1844 i Kaggetorps bruk, Kaggetorp, Ålem (H). [32]

Död 4 mars 1896 i Huskvarna, Hakarp (F). [33]

Johanna Christina Wahlgren. Född 14 juli 1846 i Holmseryd, Göteryd (G).

Fredrika Wahlgren. Född 7 december 1848 i Spiksmedjan, Böcksholm, Drev (G). [34]

Aron Wahlgren. Född 1 juli 1851 i Spiksmedjan, Böcksholm, Drev (G). [35]

 Död 1 oktober 1852 i Spiksmedjan, Böcksholm, Drev (G). [36]

 

Gift 31 december 1876 i Vissefjärda (H) [44] med: Beatha Carlsdotter. Född 27 september 1855 i Vissefjärda (H). [14]
Död 29 maj 1906 i Utan stadigvarande hemvist. [45]

 

Barn:

Josefina Elise Wahlgren. Född 2 september 1877 i Linnefors bruk, Linnefors, Vissefjärda (H). [46]

Gustaf Rudolf Bernard Elmgren. Född 27 augusti 1879 i Hjälmafors, Dalstorp (P). [47]

Amanda Otilia Wahlgren. Född 8 februari 1881 i Källaryd, Jönköpings Sofia (F). [48]
Död 4 juli 1901 i Brämhult Lillegård, Brämhult, Brämhult (P). [49]

Wahlgren. Född 8 februari 1881 i Källaryd, Jönköpings Sofia (F). [48]
Död 8 februari 1881 i Källaryd, Jönköpings Sofia (F). [48]

Ellen Cecilia Wahlgren. Född 22 oktober 1883 i Hjälmafors, Dalstorp (P). [47]
Död 22 januari 1884 i Hjälmafors, Dalstorp (P). [50]

Ellen Cecilia Wahlgren. Född 11 november 1884 i Smedsbo torp, Hof, Hällstad (P). [51]
Död 5 maj 1949 i No 32, Stensättersgatan, Stora Malm (D). [52]

Ester Teresia Runström. Född 5 augusti 1886 i Bäckafors, Gammalstorp, Hällstad (P). [51]
Död 10 maj 1971 i Parkgården, Dalum, Liared (P). [52]

 

Gift för andra gången den 19 september 1917 i Borås [53] med: Anna Maria Eriksdotter. Född 2 juli 1863 i Varnum (P). [35]
Död 27 september 1938 i No 15, Byttorpsvägen, Borås. [52]

 

Barn:

Astrid Valborg Olsson. Född 11 januari 1907 i No 4, Landala, Borås. [54]
Död 28 februari 1993 i No 17 C, Kvibergsgatan, Borås Caroli (P). [52]

Johan Ivar Wahlgren. Född 24 mars 1908 i No 4, Landala, Borås. [55]
Död 22 februari 1969 i No 174 C/O Johansson, Kransvägen, Borås Gustav Adolf (P). [55]

 

Flyttade 11 november 1865 från Spiksmedjan, Böcksholm, Drev (G) till Kolsboda Knip och Spiksmedja, Holmafors, Hornaryd (G). [2] [3]
Försvarslös gosse 1865 i Kolsboda Knip och Spiksmedja, Holmafors, Hornaryd (G). [3]
Flyttade 29 oktober 1870 från Kolsboda Knip och Spiksmedja, Holmafors, Hornaryd (G) till Sävsjöström, Lenhovda (G). [4] [5] [6] [7]
Smedsdräng 29 oktober 1870 i Sävsjöström, Lenhovda (G). [7]
Flyttade 21 oktober 1875 från Sävsjöström, Lenhovda (G) till Flögstorp, Madesjö (H). [8] [9] [10] [11]
Flyttade till sin bror Johan Peter Wahlgren 20 november 1876 från Flögstorp, Madesjö (H) till Linnefors bruk, Linnefors, Vissefjärda (H). [11] [12] [13] [14]
Spiksmed 20 november 1876 i Linnefors bruk, Linnefors, Vissefjärda (H). [14]

 
Dömd att böta 50 kronor för snatteri den 3e april 1878.
Flyttade 13 september 1879 från Linnefors bruk, Linnefors, Vissefjärda (H) till Hjälmafors, Dalstorp (P). [14] [15] [16] [17]
Flyttade 10 november 1880 från Hjälmafors, Dalstorp (P) till Källaryd, Jönköpings Sofia (F). [17] [16] [18] [19]
Anmälde sig aldrig som utflyttad från Jönköpings Sofia och lämnade heller aldrig in flyttningsattesten, utan återvände istället till Hjälmafors i Dalstorp och blev därmed upptagen i den särskilda förteckningen över obefintliga den 21e december 1881 i Jönköpings Sofia.
Flyttade 1882 från Jönköpings Sofia (F) till Hjälmafors, Dalstorp (P). [16] [17]
Flyttade 18 april 1884 från Hjälmafors, Dalstorp (P) till Smedsbo torp, Hof, Hällstad (P). [17] [16] [20] [21]
Smed och statare 18 april 1884 i Smedsbo torp, Hof, Hällstad (P). [21]
Flyttade 10 november 1885 från Smedsbo torp, Hof, Hällstad (P) till Bäckafors, Gammalstorp, Hällstad (P). [21] [22]
Smed 10 november 1885 i Bäckafors, Gammalstorp, Hällstad (P). [22]
Flyttade 1887 från Bäckafors, Gammalstorp, Hällstad (P) till Utan stadigvarande hemvist. [22] [23]
Rymde till Amerika 1887.

 

Dömd för förfalskningsbrott till straffarbete i 8 månader av rådhusrätten i Ulricehamn den 22e april 1895.

Förlorade medborgerligt förtroende från 27/10 1895-27/10 1896.  Om medborgerligt förtroende från Nordisk familjebok, 1800-talsutgåvan, band 10 s 1187:

 

Medborgerligt förtroende, jur., betecknar sammanfattningen af de medborgerliga rättigheter och förmåner, hvilka förverkas genom sådana brott, som lagstiftaren ansett vara af neslig beskaffenhet. Vissa förbrytelser medföra nämligen enligt strafflagen utöfver det egentliga straffet en påföljd, som lagen benämner »förlust af medborgerligt förtroende». Enligt regeln förenas denna påföljd ej med ringare straff än straffarbete (lagen känner endast ett undantag härifrån, hvilket antagligen tillkommit genom ett förbiseende). Den ådömes antingen för alltid eller för viss tid, som ej får sättas kortare än ett eller längre än tio år utöfver den ådömda strafftiden. Förlust af medborgerligt förtroende medför den verkan, att den dömde mister ämbete, tjenst eller annan allmän befattning, som han kan innehafva, samt att han under den tid, som påföljden varar, anses såsom »vanfrejdad» (se Vanfrejd) och följaktligen ej kan erhålla någon allmän befattning, icke uppträda såsom rättegångsombud, icke vittna eller gå ed i egen sak, icke idka handelsrörelse eller annat näringsyrke i visst, större omfång. Den svenska lagens bestämmelser i detta ämne hafva ofta varit föremål för häftiga angrepp. Den vigtigaste af de anmärkningar, som riktats emot desamma, är den att ifrågavarande påföljd för den frigifne brottslingen försvårar återgången till en loflig och nyttig verksamhet. Öfverallt vägras honom nämligen anställning i arbete på grund af den vanfrejdsstämpel, som domen påtryckt honom. Denna anmärkning träffar emellertid i sjelfva verket ej denna straffart såsom sådan, utan den bestämmelsen, att i den frigifnes prestbetyg skall inflyta uppgift derom att han är förlustig medborgerligt förtroende (se Frejdebetyg). Svårligen kan en lagstiftare helt och hållet uppgifva den grundsatsen att utesluta gröfre brottslingar från viss offentlig verksamhet äfven utöfver den tid, som frihetsstraffet omfattar. Och det är otvifvelaktigt synnerligen lämpligt, att strafflagen bestämmer vid hvilka brott denna påföljd skall inträda, liksom det afgjordt är en fördel, att tidslängden för påföljdens fortvaro får bestämmas af den domare, som dömer öfver brottet, med hänsyn till de närmare omständigheterna vid detsamma. Då emellertid syftet med denna straffart endast och allenast är att utesluta brottslingen från viss offentlig verksamhet, som ej lämpligen kan betros honom, men ingalunda att varna allmänheten för att i något afseende sätta tillit till honom, är stadgandet om vanfrejdsstraftets anteckning i prestbetyget till sin riktighet underkastadt mycket tvifvel. Detta stadgande kan emellertid undergå ändring utan någon rubbning i strafflagens föreskrifter om förlust af medborgerligt förtroende. J. H-r.


Flyttade utan familjen 19 mars 1898 från Utan stadigvarande hemvist till No 509, Borås. [23] [24] [25] [26]
Arbetare 19 mars 1898 i No 509, Borås. [26]
Flyttade 1902 från No 509, Borås till Utan stadigvarande hemvist. [27] [28]
Flyttade 1905 från Utan stadigvarande hemvist till No 4, Landala, Borås. [29] [30]
Fabriksarbetare 1905 i No 4, Landala, Borås. [30]
Flyttade 1910 från No 4, Landala, Borås till No 1, Loviseborg, Borås. [30] [31]
Flyttade 1913 från No 1, Loviseborg, Borås till Arnäsholm, Kamelen, Borås. [32] [33]
Flyttade 1914 från Arnäsholm, Kamelen, Borås till Kilen, Haren, Borås. [33] [34]
Flyttade 21 november 1917 från Kilen, Haren, Borås till Fänneslunda gård, Fänneslunda, Fänneslunda (P). [35] [36] [37] [38]
Statardräng 21 november 1917 i Fänneslunda gård, Fänneslunda, Fänneslunda (P). [38]
Flyttade 6 november 1919 från Fänneslunda gård, Fänneslunda, Fänneslunda (P) till Göta 5, Svärdfisken, Borås. [38] [39] [40] [41] [42]


Död 12 oktober 1930 i Göta 5, Svärdfisken, Borås. [43]
Dödsorsak: Haemorrhaghia cerebri - hjärnblödning.
Begravd 19 oktober 1930 i Borås. [43]

Kommentarer

Jag tar tacksamt emot alla möjliga kommentarer. Särskilt tacksam är jag för mer information, bilder brev m.m.

blog comments powered by Disqus

Antavla

 

Aron Wahlgren. Född 5 september 1853 i Spiksmedjan, Böcksholm, Drev (G). [37]
Död 12 oktober 1930 i Göta 5, Svärdfisken, Borås. [38]

Gustaf Wahlgren.  Född 13 december 1810 i Ry järnbruk, Göteryd (G). [57] Död 1 september 1891 i Spiksmedjan, Böcksholm, Drev (G). [58] Peter Wahlgren.  Född 24 maj 1782 i Soldattorpet, Holmseryd, Göteryd (G). Död 15 mars 1851 i Sjöholm, Holmseryd, Göteryd (G). [61] Anders Wahlgren Hök.  Född 9 januari 1757 i Soldattorp, Sjuhult, Göteryd (G). [62] Död 20 december 1834 i Sjöholm, Holmseryd, Göteryd (G). Per Wahlgren.  Död 27 januari 1759 i Pommern.
Kierstin Truedsdotter.
Ingegerd Månsdotter.  Född .. januari 1753. Död .. oktober 1841 i Sjöholm, Holmseryd, Göteryd (G).  
 
Christina Berggren.  Född 1789 i Varnum. Död 1 mars 1851 i Sjöholm, Holmseryd, Göteryd (G). [63]

 

Peter Persson Berggren.  Född 1760. Mästersven i Elfbro Bruk, Elfbro, Varnum (S). [64]  
Stina Jonsdotter. Född 1728 i Arvika. Död 5 juli 1805 i Ry järnbruk, Göteryd (G). [65]
Anna Larsdotter.  Född 1751. Död 1801. Lars Ersson.  Född 1718 i Skogen, Varnum (S). Död 1791 i Skogen, Varnum (S).
Kerstin Månsdotter.  Född 1715. Död 1772.
Kajsa Lisa Jonsdotter. Född 13 september 1808 i Lenhovda (G). [11]
Död 9 mars 1896 i Fattighuset, Drev, Drev (G). [27]
   
 
  
 
   
 
  
 

 

 

 

Från källorna

Vissefjärda vigsellängd EI:1 s 103, 1876. © Arkiv Digital.

Vissefjärda husförhörslängd AI:21 s 186, 1871-1879. © Arkiv Digital.

Dalstorp husförhörslängd AI:9 s 261, 1874-1887. © Arkiv Digital.

Hällstad husförhörslängd AI:9 s 418, 1883-1898. © Arkiv Digital.

Hällstad utflyttningslängd B:7 s 8, 1898. © Arkiv Digital.

Borås församlingsbok AIIa:25 s 231, 1905-1911. © Arkiv Digital.

Fänneslunda församlingsbok AIIa:1 s 44, 1899-1922. © Arkiv Digital

Borås dödbok FI:9 s 211, 1930. © Arkiv Digital

Källor

 1. Drev CI:2 p 303
 2. Drev AI:12 p 91
 3. Drev AI:12 p 126
 4. Drev AI:13 p 14
 5. Hornaryd CI:3
 6. Lenhovda BI:1 p 37
 7. Lenhovda AI:16 p 318
 8. Lenhovda AI:17 p 312
 9. Lenhovda BI:1 p 149
 10. Madesjö BI:3 p 191
 11. Madesjö AI:22 p 370
 12. Madesjö BI:3 p 213
 13. Vissefjärda BI:3 p 325
 14. Vissefjärda AI:21 p 186
 15. Vissefjärda BI:3 p 335
 16. Dalstorp B:2
 17. Dalstorp AI:9 p 261
 18. Jönköpings Sofia BI:2
 19. Jönköpings Sofia AI:30 p 232
 20. Hällstad B:6 p 8
 21. Hällstad AI:9 p 9
 22. Hällstad AI:9 p 75
 23. Hällstad AI:9 p 418
 24. Hällstad B:7 p 8
 25. Borås BI:7 p 102
 26. Borås AIIa:2 p 935
 27. Borås AIIa:2 p 215
 28. Borås AIIa:20 p 255
 29. Borås AIIa:35 p 41
 30. Borås AIIa:32 p 93
 31. Borås AIIa:25 p 231
 32. Borås AIIb:1 p 141
 33. Borås AIIb:1 p 149
 34. Borås AIIb:2 p 701
 35. Borås AIIa:36 p 273
 36. Borås BI:13 p 66
 37. Fänneslunda B:2 p 49
 38. Fänneslunda AIIa:1 p 44
 39. Fänneslunda B:3 p 9
 40. Borås BI:10 p 146
 41. Borås AIIb:5 p 624
 42. Borås AIIa:38 p 1169
 43. Borås FI:9 p 211
 44. Vissefjärda EI:1 p 103
 45. Hällstad F:3 p 19
 46. Vissefjärda C:6 p 99
 47. Dalstorp C:4
 48. Jönköpings Sofia CI:8
 49. Brämhult F:4 p 9
 50. Dalstorp F:1
 51. Hällstad C:6
 52. Sveriges dödbok 1901-2009
 53. Borås EI:8 p 133
 54. Borås CI:14 p 244
 55. Borås CI:15 sid 29
 56. Göteryd C:2 p 147
 57. Drev CI:4 p 107
 58. Göteryd AI:7 p 256
 59. Göteryd AI:8 p 370
 60. Göteryd AI:9 p 50
 61. Göteryd AI:10 p 187
 62. Lenhovda AI:11 p 244
 63. Göteryd C:3 p 331
 64. Göteryd C:1 p 499
 65. Göteryd C:3 p 129
 66. Varnum AI:6 p 28
 67. Göteryd C:2 p 293
 68. Tingsås AI:12 p 454
 69. Drev CI:5 p 2

Eskil Fredriksson 2010-2011 eskilfredriksson at gmail.com

godaddy stats

Senast uppdaterad: 2011-07-26