Om sidan - PUL och upphovsrätt

 

Om sidan

 
   

Jag som har gjort sidan heter Eskil Fredriksson och kan nås på eskilfredriksson(at)gmail.com.

Målet med sidan är att presentera min egen forskning och därigenom komma i kontakt med andra människor som forskar på samma släkter och människor som jag gör. Jag hoppas på detta sätt att sidan kan vara till hjälp för dem som släktforskar och att jag också kan lyckas få mer information till min egen forskning.

Jag tar mycket tacksamt emot allt möjligt material om mina släktingar, information jag har missat, fotografier, inspelningar, brev, minnen m.m. För att underlätta kommunikation och diskussioner så har jag lagt till kommentarsfält på varje sida, samt länkar till andra som jag känner till som forskar på samma släkter. Kommentera gärna där och länka gärna till egna sidor som är relevanta.

När det gäller att publicera information på en privat hemsida finns det ett antal regler och lagar som begränsar vad som kommer att publiceras, nämligen PUL och upphovsrättslagen.

Då jag inte är boende i Sverige och inget av arbetet med sidan sker fysiskt i Sverige bör det falla under kinesisk lagstiftning (servern är i Danmark). Jag tänker dock använda PUL som vägledning då den verkar göra en väl avvägning gällande vad som kan vara känsligt och inte att publicera, en vägledning för att respektera dem som kanske inte alls vill bli omnämnda i min forskning. Grundläggande är att man inte får skriva om någon som är levande eller har nära släktingar i livet. I släktforskning så har man ofta använt sig av en gräns gällande information som är yngre än 70 år, och jag kommer att ha det som vägledning. Alltså, ingen information på sidan angående personer som är födda efter 1940 eller någon information om nu levande personer som inte är äldre än 70 år.

Upphovsrättslagen innebär att fotografiska bilder har upphovsrätt i 50 år, därefter är de fria att använda. Fakta kan aldrig upphovsrättskyddas, dock formuleringar. Detta innebär att jag kan ha artiklar eller utdrag ur böcker som inte är utlagda på sidan för att inte bryta mot upphovsrättslagsstifningen.

Jag har fått många bilder och mycket information från släktingar och bekanta. Släktforskning är en hobby och vi är många som har fått mycket hjälp av andra forskare, släktingar och vänner som har varit mer än glada att dela med sig. Jag ser det därför som närmast ett svek mot dessa om jag skulle kräva någon typ av upphovsrätt från detta material. Tvärtom önskar jag att materialet sprids, att kunskap om vår historia sprids till intresserade och efterkommande generationer. Detta är också ett sätt att skydda sitt eget arbete från att försvinna. Vill du kopiera information, bilder eller annat på sidan är du varmt välkommen att göra så, med några få undantag. Det finns företag och föreningar som har gjort ett gediget arbete för lokalhistoria och släktforskning och de behöver ofta de intäkter som de kan få från sitt material. På sidan kan förekomma upphovsrätsskyddat material som jag har fått tillstånd att publicera, i sådana fall kommer detta material att åtföljas av symbolen © och information om upphovsrättsinnehavaren.

Dessa två lagar innebär att materialet på hemsidan är censurerat och det finns därför en ytterligare version av mitt arbete som innehållar all information (varken PUL eller upphovsrättslagen är där tillämpliga).

Om någon skulle anse att jag har brutit mot dennas rättigheter, kontakta mig i sådana fall.

   

Eskil Fredriksson 2010-2011

eskilfredriksson at gmail.com

godaddy stats